Påmelding

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2019

Pris: 2 390,-
Faktura vert utsendt i etterkant av påmelding.

Informasjon om avbestilling:
Bindande påmelding! Ved avbestilling etter den 1.mars må full deltakaravgift betalast. Berre skriftlig avbestilling vert godkjend.(Allergiar ol.)

Vert med på næringslivsmiddag på Hotell Ivar Aasen på kveldstid, med middag og underhaldning, med moglegheit til mingling. Startar 18:00. (+ 490,-)