Næringskonferansen
Søre Sunnmøre

Ørsta Kulturhus - 26. mars 2020

NÆRINGSKONFERANSEN 2020 ER UTSETT!

Grunna situasjonen med Coronaviruset, vel vi å utsette Næringskonferansen Søre Sunnmøre utan å fastsette ein ny dato. Vi vil kome med ny dato for konferansen når situasjonen har stabilisert seg og Helsedirektoratet seier at det er trygt og forsvarleg.

  • 08:00 → 08:30 Registrering

  • 08:30 → 08:45 Opning

  • 08:45 → 16:00 Foredrag med ulike foredragsholderar

  • 18:00 → Kveldsarrangement på Hotell Ivar Aasen

Kjetil er verdas mest vinnande alpinist, har vore kåra til «Årets mannlige idrettsutøvar» og har mellom anna fått St. Hallvard-medaljen «for å ha representert Norge på ein framifrå måte». På Næringskonferansen vil han fortelje om meistring, måloppnåing, hardt arbeid, fokus på prioriteringar og prestasjon i idretten vs. næringsliv. Aamodt seier: «det er også viktig å ha eit killer-instinkt, for viss ein alltid skal velje den triveligaste vegen, vil ein ikkje oppnå dei beste resultata».
Kjetil André Aamodt

Verdsmeister 

Jarnheimer er styreleiar for IKEA, verdas største detaljhandel innan møbel til privatmarknaden. i 2018 hadde IKEA-varehusa 838 millionar besøkande, i tillegg til at IKEA.com hadde 2,35 milliarder besøkande. Lars Johan er ein utradisjonell toppsjef, han likar ikkje næringslivets stereotypiar, men søkjer heller det jordnære og han refererar ofte til si bestemor gjennom «management by mormor» som døme på dei viktige jordnære verdiane. Han er ein av Skandinavias store leiarar gjennom arbeid for Tele2, H&M, SAAB, Eniro, SAS og IKEA. og til oss vil han vil fortelje om korleis dei store selskapa har fått suksess og erobra verdsmarknaden.
Lars Johan Jarnheimer

Styreleiar IKEA 

Jon Georg er odelsgut frå Dalsfjorden og godt kjend i vårt lokalsamfunn. Han vart utnemd til landbruksminister i 2015 og overtok som samferdselsminister i 2018. Dale er ein sjølverklært liberalist, oppteken av menneske og deira sin fridom og svært oppteken av distrikts-Norge. Som han seier: Det må vere jobbar og det må vere gode vegar og infrastruktur for at nordmenn skal kunne bu og leve i heile landet.
Jon Georg Dale

Samferdselsminister  

Mariann er odelsjenta som overtok leiinga av Hotel Union Øye berre 22 år gamal, då som landets yngste hotelldirektør. – «No er eg i staden den beste historieforteljaren blant hotelldirektørstanden i Noreg!» fortel ho med eit glimt i auget. Ho tek utradisjonelle metodar i bruk for å gi kunden ei spesiell oppleving, både synge, opptre og fortelje om hotellets «løyndomar» med stor innleving. På Næringskonferansen vil Mariann fortelle si historie, og gi oss «live» smakebiter på det som er blitt ei unik hotelloppleving og identiteten til det ærverdige gamle hotellet på Øye.
Mariann Øye

Direktør på eit hotell i særklasse! 

Harald Magnus Andreassen er samfunnsøkonom og sjefsøkonom i Sparebank1 Markets. Han er utdanna samfunnsøkonom frå universitetet i Oslo, har arbeidd i Den norske Bankforeining og vore sjefsøkonom i Elcon, First Securities og Swedbank. Harald Andreassen er mykje referert til i media ved problemstillingar i utvikling av finansmarknader og analyser både på nasjonal og internasjonal økonomi. Han har vore kåra til den beste makroøkonom og finansanalytikar i Norge dei ti siste åra og vil dele både kunnskap og erfaringar.
Harald M Andreassen

Samfunnsøkonom og sjefsøkonom i Sparebank1 Markets 

Frode blir årets konferansier og underhaldar på kveldsarrangementet. Han har vore på scena i 35 år, der han har vist strålande humørfylt musikkglede som frontfigur i bandet «Dance With A Stranger» og som ein av Noregs beste gitaristar. Han er mannen bak mange kjende låtar og komponerer musikk som spenner frå glad pop til den seriøse operaen «Donna Bacalao». Frode begeistrar og er kjend for å oppnå god kommunikasjon med publikum. Han rett og slett elskar sitt publikum - og dei elskar han!
Frode Alnæs

Konferansier 

Henrik er ein svært ettertrakta føredragshaldar innan motivasjon som har utvikla og finpussa ein annleis føredragsmodell med humor, innsikt og empati. Han er kjend for å sette ord på bodskapen med å bruke situasjonar frå kvardagen, noko som gjer det forståeleg og enkelt å bli motivert til nye utfordrande oppgåver. Korleis påverkar vi kvarandre gjennom både positivitet og negativitet for eskempel? Det skal Henrik gi oss svar på, i tillegg til at det blir ein kraftfull porsjon med både humor, aha-opplevingar og motivasjon.
Henrik Aase

En ganske uvanlig føredragshaldar 

Marna Haugen, kanskje like godt kjend som Komikerfrue er ein av dei største bloggarane i landet og ein svært populær karakter i sosiale medier. Ho bur i hovudstaden med komikermannen Ørjan Burøe, men kjem opphavleg frå Åmdalen i Ørsta. Marna har hausta stor suksess og vunne fleire prisar for sitt folkekjære vesen, men ho er òg ei sterk forretningskvinne som har møtt motgang på fleire måtar. No lettar ho litt på sløret og fortel om medaljens fleire sider, kva som har fått ho dit ho er i dag og kva tankar ho har om dagens marknadsføring. Ho skal ha ein sofaprat med programleiar Frode Alnæs, og med både alvor og humor vil ho fortelje si interessante historie.
Marna Haugen

Komikerfrue og dyktig forretningskvinne 

Dybdal er utdanna sivilingeniør og har arbeidd i kraftbransjen heile sitt yrkesaktive liv. Han har vore med på den store omforminga av energiforsyninga i området etter dereguleringa av kraftsektoren og staka ut kursen for Tussa sine satsingar. Han har vore i Tussa sidan 1993 og som øvste leiar har han sett sitt preg på utvikling Tussaorganisasjonen. Dyrhovden starta i 2005 og sidan den gong har Tussa IKT blitt eit teknologiselskap som leverer profesjonelle IT tenester både regionalt, nasjonalt og globalt. Desse to vil sørgje for at både energinivået og sikkerheiten er god.
Elling Dybdal og Norodd Dyrhovden

Konsernsjef i Tussa Elling Dybdal og sal- og produktsjef i Tussa IKT Norodd Dyrhovden  

Hovudsponsor
Arrangør
Kontakt og lokasjon

Kontaktinformasjon og lokasjon for årets konferanse

Adresse

  • Ørsta Kulturhus
  • Holmegata 7
  • 6150 Ørsta

Kontaktinformasjon

Deltakarliste

Arthur Almestad
Norges forskningsråd  
Anna Klara Måseide
Ulstein Næringsforum  
Line Urke
Ulstein Næringsforum  
Elias Mårstøl
Sparebank 1 Søre Sunnmøre  
henning karlsen
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Ole Lillerovde
SpareBank 1 Søre Sunnmmøre  
Vidar Egset
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Finn Erik Scharning
PE Bjørdal  
Jan-Inge Sætre
Converto AS  
Thomas Albertsen
Advokatfirmaet Judicia  
Martin Dyb
Advokatfirmaet Judicia DA  
Terje Krøvel
Sparebanken Møre  
Olaf Eskeland
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Rolf Driveklepp
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Kjell A Storeide
Sparebank 1 Søre Sunnmøre  
Arild Bakke
Lindbak AS  
Ragnhild Bremnes
IPS - NAV  
Roar Ove Gjersdal
Fjord Fabrics AS  
Elling O. Rem
Riam Ørsta AS  
Bjørn Gjerde
Converto AS  
Eldar Rune Øye
Ørsta kommune  
Advokat Roberto Bjøringsøy
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS  
Advokat Øystein Remme
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS  
Advokat Espen Rekkedal
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS  
Advokat Bjarte Aambø
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS  
Gunther Dahler
Havila Hotels As  
Torstein Holsvik
Cruise Service As  
Torstein Holsvik
Cruise Service As  
Amir Muric
FYSIOTERAPIUTSTYR AS  
Per Lund
Saga Media Service  
Per Are Sørheim
Tussa 24 AS  
Jarl Martin Møller
Volda kommune  
Eirik Jetne
SpareBank 1 Finans  
Ole Lillerovde
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
John Kåre Våge
Sparebank1 Søre Sunnmøre  
Runar Gretland
SpareBank 1 Søre Sunmøre  
Rolf-Magnus Sundgot
SIVILINGENIØR ROLF-MAGNUS SUNDGOT AS  
Torbjørg Hovde Grimstad
Gjensidige  
Glenn Hjorthol Johnsen
Terrengentreprenøren AS  
Lenita Storeide
Christian Gaard Bygdetun  
Håkon Woldsund
Evotec AS  
Geir Henning Kalvatn
Evotec AS  
Asgeir Standal
Standal Knuseverk  
Bente Sande og Olaug Rebbestad
Asko Mat DA  
Vebjørn Øyehaug
Brødr. Øyehaug As  
Anne Kristin Apelseth
AG Plan og Arkitektur AS  
Erik Østby-Deglum
Rufo AS  
Knut Steinnes
Rufo AS  
Elling Dybdal
Tussa  
Øystein Garshol
Ulsteinvik Marina AS  
Øyvind Krøvel
Veno Forsikringsmegling AS  
Per Ivar Velle
Veno Forsikringsmegling AS  
Frank Vatne
Sparebanken Vest  
Monica Osvold
NAV Ørsta-Volda  
Roger Solheim
SpareBank1 Søre Sunnmøre  
Rune Aasen
Studentsamskipnaden i Volda  
Yngve Ose Bøstrand
Bøstrand Transport  
Janne Helen Ringstad
Nav Ørsta-Volda  
Gry Sætre Øye
NAV Ørsta-Volda  
Elin Dalhaug
NAV Ørsta-Volda  
Jorunn A. Lofnes Meek
Nav Ørsta-Volda  
Arnfinn Hovde
Vartdal Plastindustri AS  
Grete Ryste Flåskjer
Vartdal Plastindustri AS  
MOUNIR EL'MOURABIT
VARTDAL PLASTINDUSTRI AS  
Tor Inge nygård
Vanylven Utvikling as  
Rolf Olav Tenden
Thor Tenden Transport AS  
Liv Marit Øvrelid
Sparebanken Møre  
Robert Voldnes
ÅKP as  
Per Eivind Vågnes
Zegeba AS  
Magne Jonny Krumsvik
Avisa Midsundingen  
Svein Sunde
Gode Vegar as  
Rune Magne Sjurgard
Volda kommune  
Pål Bakke
NHO Møre og Romsdal  
Kristina Leite
Rekneskap Høydalsvik AS  
Per Ole Tenden
TENDEN MILJØ AS  
Lisa Klock Urtegård
62°Nord  
Lene Trude Solheim
Ulstein Group  
Kathrine Øye
Hotel Union Øye  
Geir Børge Helset
Marina Solutins  
Eva Haugen Øye
Ørsta kommune  
Eldar Rune Øye
Ørsta kommune  
Jørn Sønsterudbråten
Fagre Stryn Aktivitetsselskap AS  
Sissel Andenes
Sissel Blomster / Sissel design  
Steinar Vatne
Avinor  
Oddvor Follestad Hovden
NAV Møre og Romsdal fylkeskontor  
Ingvild Mork
Designer Ingvild Mork  
Tov Lerheim
Marina Solutions  
Cato Eiksund Rogne
Ørsta Bil AS  
Kjell H Krumsvik
Ørsta Bil AS  
Sølvi Dimmen
Volda Kommune  
Dagfinn Verpesdal
NAV Arbeidslivssenter  
Eilert Hovden
Eilert Hovden  
Christian vartdal
Vartdal plast a/s  
Martin Olsen Høye
Adviso Advokatfirma AS  
Runar Nordby Johnsen
ADVISO Advokatfirma AS  
Anne Elin Brautaset
Fru Svendsen kunst og kulturkafe’  
Bjørn Berge
 
Sverre Leivdal
Globalskolen AS / Volda kommune  
May Odden
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Roy Henning Haddal
SpareBank1 Søre Sunnmøre  
Karen Rekkedal
Rekkedal Gjestehus as  
May linn blomvik
Maya og Maries klipp og barberstue  
Jan Inge Bueide
Ørsta kommune  
jørn
Møremegling/Sparebanken Møre  
Janicke Westlie Driveklepp
Havila Kystruten AS  
Mette Ryste
Sparebanken Møre  
Eldrid Hamar Holsvik
Fasaden frisør , parfymeri & undertøy  
Marianne Helseth
Fasaden frisør , parfymeri & undertøy  
Dagfinn Helsem
NORHUS AS  
Roar Eiken
Norgeshus Din Bolig AS  
Oddmund Hovden
O, Hovden Lenestolfabrikk as  
Lisbeth Hovden Nilsen
Hovden Møbel as  
Ann Kathrin
AKY  
Jeanette Bjerkvik Leira
Femina  
Stian Osdal
Osdals Catering AS  
Cecilie Langva
Advokatfirmaet Lundberg & Langva AS  
Jan H Egset
Studentsamskipnaden i Volda  
Kjersti Kleven
NCE iKuben  
Per Arne Dahle
Vartdalgruppa Fiskeoppdrett AS  
Ottar Vartdal
Vartdalgruppa Fiskeoppdrett AS  
Hans Olav Øyehaug
Vartdalgruppa Fiskeoppdrett AS  
Sindre Skurtveit
Berg-Hansen Nordvest AS  
Terje Myklebust
Tussa Energi AS  
Andre Skotheim
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Bjørn Meek
PE BJØRDAL AS  
Lennart Aambø
 
Odd Erik Hovden
Norhus  
Bodil Molvik
COM NET AS  
Jan Olav Hoggen
Vik Ørsta AS  
Hans Olav Myklebust
Bil & Gummiservice  
Møyfrid Lillenes
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Anders Digernes
Ivar Aambakk AS  
Geir Høydalsvik
Rekneskap Høydalsvik AS  
Lena Landsverk Sande
Vanylven kommune  
Svein Ove Seljeset
SunSoft AS  
Marianne Kriken
Optimal Helseklinikk  
Odd Staurset
Ørsta Næringskontor  
Hallbjørn Staurset
Staurset AS  
Ola Perry Saure
Ola Perry Saure  
Yngve Dale
Dale Vindu & Interiør Ørsta As  
Bente Fylken
Mørenett AS  
Rune Kiperberg
Mørenett AS  
Knut Olav Standal
ØYEHAUG BRØDR AS  
Malin Stenseth
SANDS Advokatfirma DA  
Maria Elena Kvalen
SANDS Advokatfirma DA  
Sylvi Gjengedal
Registrert revisor Sylvi Gjengedal  
Kari Janne Myklebust
Thon Hotel Baronen  
Lise Ulstein
Tussa 24  
Paul Rune Ingebrigtsen
Enøk-senteret AS  
Janicke Westlie Driveklepp
Havila Kystruten AS  
Ann Helen Krøvel
Vik Ørsta AS  
Ingrid Remøy Stokke
Sparebank1 Søre Sunnmøre  
Haakon Sørvik
Racer AS  
Ole Anders Grong
HMSdesign AS  
Karen Høydal
Ørsta kommune, varaordførar  
Wenche kvistad
TINE Ørsta  
Tone Jøssang Hovdenakk
Marina Solutions AS  
Oddvar Kjetil Sandnes
CONTABILE AS  
Geir Arne Aarseth
Ørsta Invest AS  
Thomas Lundberg
Advokatfirma Lundberg & Langva AS  
Kari Melle
Helfo  
Tone Vollen Sperrevik
SpareBank 1 Factoring AS  
Lars Olav Tvergrov
OSE AS  
Svein Gunnar Bjørdal
Volda Byggservice AS  
Endre Skogen
Volda Byggservice AS  
Henning Chr. Myklebust
Bil & Gummiservice AS  
Arthur Midtgaard
Mowi  
Hans Andre Sørvik
thansen AS  
Ingvild Vartdal
ADVISO Advokatfirma AS  
Geir-Arne Kaspersen
Brunvoll Volda AS  
Håvard Olsen Stennes
Aktiv Montering AS  
Kay Ove Johansen
Norwegian Group  
Arne Lothe
SpareBank1 Søre Sunnmøre  
Sverre Haugen
SpareBank 1 Søre Sunnmøre  
Stig Brautaset
SpareBank1 Søre Sunnmøre  
Daniel Garden
Ulstein Næringsforum  
Trond Lars Nydal
Sparebanken Møre  
Hege Karete Hamre
Sparebanken Møre  
Bjørnar Vartdal
Sparebanken Møre  
Arnt-Helge Bjerknes
Mosmarka Barnehage SA  
Line Wiik Bjerknes
Sparebanken Møre  
Arne Johan Rebbestad
Asko Holding AS  
Jan Endre Vartdal
Vartdal Plastindustri AS  
Sigrun Heltne Vartdal
SpareBank1 Søre Sunnmøre  
Kristine Holsvik
 
Wenche Solheim
Ørsta kommune  
Marius S. Lianes
OSE AS  
Lillian Kleven Breivik
Lillian.breivik@sparebanken.no  
Anders Heltne
Angus Eigedom AS  
John Rotevatn
Rotevatn Trafikkskule AS  
Bodil Molvik Rotevatn
Ajour Regnskap AS  
Kjell Erik Rotevatn
Rotevatn Trafikkskule AS  
Robert Voldnes
ÅKP  
Lauritz Holsvik
Norhus AS  
Lisbeth Hovden Nilsen
Hovden Møbel as  
Sindre Vartdal
Vartdal Plastindustri AS  
Ingmar Jøsokbakke
Ørsta Byggservice AS  
Monika Barstad Rebbestad
Ørsta Byggservice AS  
Elisabeth Haugen Brune
Ørsta Byggservice AS  
Ole-Magnus Orlien
SpareBank1 Søre Sunnmøre  
Arnt Ivar Kolås
Byggmeister Inge Kolås AS  
Inge Kolås
Byggmeister Inge Kolås AS  
Eldar Huse
Byggmeister Inge Kolås AS  
Tor Egil Meland
OSE AS  
Ståle Liadal
Asplan Viak AS  
Geir Arve Vatne
Hovden & Vatne statsautoriserte revisorar AS  
Arild Årsæther Rafshol
Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar AS  
Ole Anders Grong
HORECA Akademiet AS  
Helge Ressem
Fjord Holding as  
Marius Folgerø
 
Kristin Eid
Byggparner AS  
Lauritz Holsvik
Norhus Norge AS  
Dagfinn Helsem
NORHUS AS  
Kari Janne Myklebust
Thon Hotel Baronen  
Lena Landsverk Sande
Vanylven kommune  
Sylvi Gjengedal
Registrert revisor Sylvi Gjengedal  
Kåre Gjengedal
AG Plan og Arkitektur AS  
Stian Osdal
Osdals Catering AS  
Geir Terje Bjørlykke
GTB Cand Mangt  
Anders Digernes
Ivar Aambakk AS  
Roar Eiken
Norgeshus Din Bolig AS  
Dag Hopland
Hovden & Vatne Statsaut.revisorar AS  
Olav Sindre Kriken
Racer AS  
Per Magne Mork
Volda Bil AS  
Knut Løvdal Stauri
HS Bygg AS  
Kjetil Brune Gjertsen
Bygg 1 Produkter AS  
Einar Holsvik
Norhus